Prislista

Information

Det läggs på 25% moms på alla priser. Priser i SEK.

Inställelsesavgift, fast kostnad: 200,  Inom 2 km i Kågeröd: 100

Resekostnadsersättning t/r per km: 7

Undersökning och behandling av sjukdom : 1000/h

Dagakut som kräver omedelbar undersökning : 1500/h

jourtid kväll 17-22 och helg 08-22  : 2000/h   Minste arvode jourtid 0,5h. 

jourtid natt 22-08: 3000/h , på natten debeteras också restiden. 

Vaccination Hästinfluensa+stelkramp: 320

Vaccination Hästinfluensa: 300

Vaccination Botulism: 340

Vaccination hund (DHPPi), katt (Nobivac Tricat): 360

Vaccination Rabies: 300

Nobivac KC, kennelhosta: 300

Övriga vacciner: 200 kr+ vaccinets inköpspris

Besiktning vuxen häst: 1500

Besiktning unghäst (utan böjprov): 1000

Besiktning hund, katt: 400

Tandundersökning häst grund, inkl sedation och enkel åtgärd: 800

Tillägg för tidskrävande tandåtgärd : 180 per 10 min

Kastration av hingst, normalkastration, liggande öppen funikel: 2500

Klinisk undersökning, grund: 300

Blodprovstakning eller baktprovstakning inkl. administrationstid 400 + analyskostnad

Blod eller baktprovstakning i samband med annan provtakning: 200 + analyskostnad.

ID/chip för hästpass: 600  (ID 300, chip 300)

Utfärdande av pass för sällskapsdjur: 360

Intyg avmaskning i pass utan medicinkostnad: 120

Avlivning av häst med bult, avblödning: 1200 kr

Avlivning av häst medicinsk, inkl avlivningsvätska: 2000

Verkning: 500

Framskoning: 1200, inkl. material och eventuell sedation

Skoning runt om: 1600 inkl. material och eventuell sedation

Sjukbeslag, behandling hovböld: Timarvode (1000) + medicin, material.

Stuteriavgift AI, TAI: 2200  FAI: 5200

eventuella provtakningar och medicinkostnader . 

Caslickoperation inkl material: 500

Gynekologisk undersöknining av sto med ultraljud, brunst, dräktighet: 750